lunedì 13 settembre 2010

litanie al Sacro Cuore di Gesù

Kyrie, elèison - Kyrie elèison
Christe, elèison - Christe elèison
Kyrie, elèison - Kyrie elèison
Christe, àudi nos - Christe, àudi nos
Christe, exàudi nos - Christe, exàudi nos
Pàter de caelis, Deus - miserère nobis
Fìli Redèmptor mundi, Deus - ...
Spìritus Sàncte, Deus -
Sancta Trìnitas, ùnus Deus -
Cor Iesu, Fili Patris aetèrni -
Cor Iesu, in sìnu Vìrginis Màtris a Spìritu Sancto formàtum -
Cor Iesu, Verbo Dei substantiàliter unìtum
Cor Iesu, maiestàtis infinìtae -
Cor Iesu, tèmplum Dei sanctum -
Cor Iesu, tabernàculum Altìssimi -
Cor Iesu, domus Dei et pòrta caeli -
Cor Iesu, fòrnax àrdens charitàtis -
Cor Iesu, iustìtiae et amòris receptàculum -
Cor Iesu, bonitàte et amore plenum -
Cor Iesu, virtùtum òmnium abìssus -
Cor Iesu, òmni làude dignìssimus -
Cor Iesu, rex et centrum òmnium còrdium -
Cor Iesu, in quo sunt òmnes thesàuri sapiéntiae et sciéntiae -
Cor Iesu, in quo hàbitat òmnis plenitùdo divinitàtis -
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complàcuit -
Cor Iesu, de cùius plenitùdine òmnes nos accepìmus -
Cor Iesu, desidèrium còllium aeternòrum -
Cor Iesu, pàtiens et mùltae misericòrdiae -
Cor Iesu, dìves in òmnes qui invòcant te -
Cor Iesu, fons vitae et sanctitàtis -
Cor Iesu, propitiàtio pro peccatis nostris -
Cor Iesu, saturàtum oppròbriis -
Cor Iesu, attrìtum pròpter scèlera nostra -
Cor Iesu, ùsque ad mortem oboediens factum -
Cor Iesu, lancea perforàtum -
Cor Iesu, fons totìus consolatiònis -
Cor Iesu, vita et resurrèctio nostra -
Cor Iesu, pax et reconciliàtio nostra -
Cor Iesu, vìctima peccatòrum -
Cor Iesu, sàlus in te speràntium -
Cor Iesu, spes in te morièntium -
Cor Iesu, delìciae sanctòrum òmnium
- miserère nobis
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi - pàrce nobis, Dòmine
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi - exàudi nos, Dòmine
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi - miserère nobis.

Nessun commento:

Posta un commento